คำศัพท์ SEO ที่สำคัญ สำหรับการตลาดออนไลน์ ที่คนรับทำ SEO ควรรู้

Home > บทความ > คำศัพท์ SEO ที่สำคัญ สำหรับการตลาดออนไลน์ ที่คนรับทำ SEO ควรรู้

คำศัพท์ SEO

หากคนที่มีเว็บไซต์และต้องการทำ SEO สิ่งที่ควรรู้ก็คือ คำศัพท์ SEO ที่ใครหลายๆคนควรรู้และคนที่ รับทำ SEO ต้องรู้ในการทำงานต่างๆ ในขั้นตอนกระบวนการของการทำ SEO

คำศัพท์ SEO ต่างๆที่ได้รวบรวมตามประเภทตัวอักษร

A

 • Ad Network : บริการครบวงจรในการซื้อขายลิงก์ (TNX.net) หรือบริการรับลงโฆษณาออนไลน์ (AdWords)
 • Algorithm : กลไกการทํางานภายในของ Search Engine (สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเห็นชอบของผู้ดูแลระบบ Search Engine นั้นๆ)
 • Anchor Text Link : ลิงก์ที่ใช้คําหรือ Keyword
 • Affiliate : การทำการตลาดออนไลน์โดยผ่านระบบพ่อค้าคนกลางออนไลน์ เพื่อขายสินค้าให้คนอื่นหรือเป็นการแนะนำบอกต่อ หรือนำลิงค์ URL จากผู้ให้บริการ แล้วได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออื่นๆตามข้อตกลง
 • Amazon Associates : โปรแกรมตัวแทนขายโฆษณาสินค้า ให้กับทาง Amazon และบริษัทในเครือของ Amzon
 • Apache : ซอฟต์แวร์ที่จำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

B

 • Backlink : ลิงค์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกลับมาหาเว็บไซต์ของเรา
 • Blogger : เว็บไซต์ที่ให้บริการสร้าง Blog (ฟรี) ในการเขียนเนื้อหาบทความ

C

 • Click-through Rate (CTR) : ค่าในการเปลี่ยนแปลงจากผู้ชมให้เป็นการคลิก เช่น ผู้ชมเข้าเว็บร้อยคนแต่คลิกแค่ 10 คน ค่า CTR ก็จะเท่ากับ 10%
 • Content : เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบทความ หรือส่วนประกอบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ
 • Contextual Advertising : การจัดประเภทของโฆษณาที่เกิดจากการวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บไซต์อย่าง AdSense
 • Conversion : ค่าในการเปลี่ยนแปลงผู้ชมเว็บให้เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือคลิกที่โฆษณาจริงๆได้
 • Cost-per-click (CPC) : ราคาของ Ads โฆาณา ต่อการคลิกหนึ่งครั้ง
 • Cost-per-thousand-impressions (CPM) : ราคาของ Ads ต่อการแสดงเพจจำนวน 1,000 ครั้ง
 • Crawler : โปรแกรมของ Search Engine ทั้งหลายที่ใช้วิเคราะห์เว็บไซต์ทั้งหมดบนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อนําเอาข้อมูลเหล่านั้นกลับเข้าไปใน Index หรือฐานข้อมูล

D

 • Dashboard : หน้าระบในบการจัดการ Blogger และ WordPress หรือ ระบบอื่นๆ หรือ Control Panel
 • Destination URL : ที่อยู่ของเว็บไซต์ปลายทาง
 • Description : คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ภายในนั้นจำเป็นต้องมี Keyword อยู่ในนั้นด้วย
 • Deactivate : การปิดใช้งาน
 • De-indexed : การที่ Search Engine ถอดเว็บไซต์ หรือบล็อกในฐานข้อมูล (ใน index) ซึ่งได้กระทําการที่ผิดกฏต่อการโปรโมต ด้วยการใช้ Search Engine นั้นๆ เป็นเป้าหมาย
 • Domain Name : ชื่อเว็บไซต์ หรือ โดเมนเว็บไซต์
 • Duplicate Content : เนื้อหาหรือบทความที่ถูกทำขึ้นมาซ้ำกับคนอื่น หรือถูกจากคัดลอกคนอื่นมา สามารถตัวสอบได้ที่ www.copyscape com

E

 • Effective CPM (eCPM) : ราคาการแสดง Ads จะกี่อันก็ตาม ที่วางไว้ที่เว็บเพจๆหนึ่ง ต่อจํานวน 1,000 ครั้ง

G

 • Google AdWords : บริการลงโฆษณาจาก Google
 • Google Sandbox : หลุมทรายของระบบ Google ที่จะสกัดเว็บเกิดใหม่ไม่ให้แสดงบน Google Search เร็วเกินไป
 • Google Tag Manager : เป็นเครื่องที่จัดการ Tag ต่างๆ โค้ดติดตามและส่วนย่อยของโค้ดที่เกี่ยวข้อง
 • Google Analytics : เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์ และเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ คนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์
 • Google Search Console : เครื่องมือ Google ที่ช่วยให้คนทำเว็บไซต์สามารถ​ตรวจสอบคุณภาพ และข้อผิดพลาดต่างๆ
 • Google PageSpeed Insights : เป็นเครื่องมือของ Google ที่เอาไว้ตรวจสอบค่าความเร็วของเว็บที่เวลาเปิดเข้าไปเพื่อดูว่ามีระยะเวลาในการเปิดให้หน้าเว็บ
 • GTmetrix : เว็บไซต์ที่เอาไว้เช็คความเร็วเว็บไซต์ และแจ้งปัญหาต่างๆในการแก้ไขให้เว็บไซต์เร็วขึ้น

H

 • Hits : จํานวนครั้งในการโหลดหน้าเว็บเพจ
 • Hosted Service : บริการเปิดใช้บล็อกแบบพรีเซน blogger.com, blog.com, wordpress.com
 • Hosting : บริการที่ให้คนทั่วไปสามารถเช่าใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อนําเว็บไซต์ไปฝากไว้
 • HTML : Hypertext Markup Language ภาษาหรือโค้ดที่ใช้เขียนเพื่อการสร้างเว็บไซต์ทั่วไป

I

 • Index : ฐานข้อมูลของ Search Engine เพื่อเว็บเพจที่คัดสรรเว็บเพจไว้แล้ว ให้ผู้ใช้ Search Engine ค้นหากัน
 • Inbound Link (Backlink) : ลิงก์ที่โยงมาจากเว็บไซต์อื่นๆ
 • Internal Link : ลิงก์ที่โยงไปมาภายในเว็บไซต์เดียวกัน จากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่ง

J

 • JavaScript : ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น

K

 • Keyword : คําศัพท์ที่อาจเป็นหนึ่งคํา หรือมากกว่าสองคําขึ้นไป ที่ผู้ใช้ Search Engine ใช้ค้นหาข้อมูล

L

 • Landing Page : หน้าหนึ่งของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้คนที่เข้ามาดูเว็บๆ นั้นเกิด action อะไรบางอย่าง

O

 • Outbound Link : ลิงก์ที่ถูกเชื่อมโยงออกไปยังภายนอกเว็บไซต์

P

 • PHP : PHP Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page ซึ่งจะทำการประมวลผลที่เซิฟเวอร์ ใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML
 • phpMyAdmin : ระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ Hosting ใช้ เพื่อให้สามารถจัดการต่างๆ สร้าง, แก้ไข และ Backup ฐานข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
 • Page Impression : จํานวนการโหลดหน้าของเว็บเพจ
 • PageRank : ขั้นตอนวิธีที่ใช้การวิเคราะห์เว็บลิงก์ตามทฤษฎีเครือข่ายที่ใช้เป็นพื้นฐานในตัว Search Engine ของ Google
 • Pay-Per-Click Networks (PPC Networks) : ระบบโฆษณาที่ทําเงิน ให้กับผู้สมัครที่ใช้เว็บไซต์หรือบล็อกเพื่อเผยแพร่โฆษณา จ่ายเงินต่อการคลิก เช่น AdSense, Chitika, WidgetBucks ฯลฯ
 • PPC : Pay-Per-Click
 • Publisher : เจ้าของเว็บไซต์, ผู้ที่ใช้บริการของ Adsense หรือผู้ที่เผยแพร่โฆษณาด้วยเว็บไซต์

R

 • Ranking : อันดับของเว็บไซต์บนหน้า SERP
 • Recipocal Link (Two-Way Link) : ลิงค์ที่แลกกันสองทาง (ตรงกันข้ามกับ One-Way Link)
 • Robot – Googlebot : ระบบการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google
 • RSS : (Real Simple Syndication) การให้บริการส่งข่าวสารออกนอก เว็บไซต์ให้ผู้ที่สนใจในเว็บไซต์นั้นๆ สามารถรับข่าว หรือรับรู้เกี่ยวกับโพสต์ใหม่ๆได้ตลอดเวลา

S

 • Search Engine : โปรแกรมค้นหาที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ทั่วโลก เช่น Google, Yahoo, Ask, Bing
 • SEO (Search Engine Optimization) : การปรับแต่งเว็บให้เป็นที่รู้จักต่อ Search Engine ต่างๆ และทําให้ได้อยู่ใน Ranking ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งการทำ Onpage และ Offpage
 • SERP : Search Engine Result Page หรือหน้าแสดงผลลัพธ์การค้นหาของ Search Engine
 • Server : (เซิร์ฟเวอร์) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อการให้บริการ Hosting โดยเฉพาะ
 • Sitemap : แผนที่เว็บไซต์เพื่อให้ Search Engine หรือผู้ใช้เว็บไซต์หาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • Spider : ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ Search Engine สร้างขึ้นใช้เพื่อการวิ่งหาและเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วโลก ปี Subscribe การสมัครสมาชิก
 • Subscribe : การสมัครสมาชิก
 • Syndication : ดู RSS

T

 • Tag : การแสดงหมวดหมู่ในรูปแบบ keyword ต่อโพสต์ที่เขียน
 • Title : เป็นส่วนประกอบของ HTML ที่ระบุเนื้อหาของหน้าเว็บ (Web Page Content)
 • Trackback : การอ้างองโพสต์จากบล็อกหนึ่งไปยังอีกบล็อกหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของการโปรโมท
 • Traffic : จํานวนผู้ชมเว็บไซต์หรือบล็อก
 • Tracking : การติดตามดูความเป็นไปของพฤติกรรมผู้ใช้เว็บ

U

 • Unique Content : เนื้อหาหรือบทความที่เขียนขึ้นใหม่ และไม่มีใครใช้เหมือนกัน ถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกๆ ในการทํา Ranking พอๆกับการวิเคราะห์นิช และการฝากลิงก์
 • URL : ที่อยู่ของเว็บไซต์ เช่น URL ของเว็บคุณชื่อว่า www.navigatewebdesign.com
 • URL channels : ระบบการสํารวจเว็บไซต์ที่ทําเงินที่สุดของสมาชิก AdSense

V

 • Visitor : ผู้เข้าชมเว็บไซต์

W

 • Web Directory : สารบัญเว็บไซต์ที่ทํางานเหมือนสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ เพื่อสําหรับค้นหาเว็บไซต์ต่างๆ
 • Web hosting : (Hosting, Host) เว็บไซต์ผู้ที่ให้บริการเช่าพื้นที่เซิฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ สําหรับการเก็บข้อมูลภายเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Code ต่างๆ รวมถึง Database
 • Web-Log : Blog การเขียนความเห็น หรือเขียนบันทึกบนอินเทอร์เน็ต
 • Web site : เว็บไซต์ที่รวมทั้งหมด หาได้ด้วยการใช้ URL domain name เช่น mysite.com

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  คุกกี้เพื่อการโฆษณา จดจำและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงนำเสนอโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

บันทึกการตั้งค่า